Projektdetaljer

Beskrivelse

Konsortium med 15 parter:
KU AU AAU DTU SDU TEKN INS Agro tech Force tech. EUC NV Uddanc. Holstebro, Agro Busin Nrdsøen Forskerpark Nupark Stålcentrum VIFU
Vision/mission:
• At skabe vækst og udvikling i dansk fødevareerhverv gennem dannelse af netværk, projekter og aktiviteter på tværs af erhverv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt gennem offentligt og privat samspil
• At virke som den samlende og koordinerende enhed, der skaber overblik og synlighed omkring relevante samarbejdspartnere for alle aktører i fødevaresektoren
At understøtte og facilitere eksisterende og spirende delklynger over hele landet

FoodNetwork viderefører arbejdet de næste 4 år

Netværkene samler forskere, virksomheder og offentlige myndigheder om at skabe innovation og vækst inden for danskestyrke positioner som for eksempel produktion, it, energi, miljø, transport, livsstil, sundhed og fødevarer. FoodNetwork er, på baggrund af de gode resultater fra de sidste 5 år, bevilget 14 millioner kroner til at omsætte viden til resultater og dermed skabe
vækst og udvikling i den danske fødevarebranche.

- Den globale konkurrence om at være dygtigst til at omsætte viden og ideer til resultater - og dermed til vækst og velfærd - er hård. Derfor skal Danmark i endnu højere grad satse på intelligent og bæredygtig produktion. Innovationsnetværkene skaber afsæt for vækst og nye job, og det er dokumenteret, at de skaber resultater. Med bevillingerne bidrager vi til, at den positive udvikling fortsætter, så endnu flere virksomheder fremover har direkte adgang til den nyeste viden og teknologi inden for deres område, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Bag det nye FoodNetwork står en lang række universiteter, GTS institutter, uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer, vidensmiljøer og offentlige myndigheder – i alt 38 partnere, med VIFU som administrator.

FoodNetwork skal som national platform arbejde for at skabe vækst og udvikling i små og mellemstore fødevarevirksomheder i hele landet. Derfor er der indgået samarbejde med alle regionerne, for at sikre at FoodNetworks tilbud bliver tilgængelige for alle landets fødevarevirksomheder.

I FoodNetwork glæder vi os til at fortsætte det spændende og frugtbare samarbejde med fødevarebranchen de næste 4 år og dermed være med til at skabe vækst i erhvervet baseret på viden, innovation og samarbejde.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/1430/06/18

Emneord

  • netværk