Forandringer i velfærdssamfundet: organisation, styring og socialt arbejde – nye tendenser i samspillet og konsekvenser for undervisning og læring

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der her ikke tidligere i velfærdsstatens historie været så stor interesse for organisatoriske og styringsmæssige forhold som aktuelt. Derfor kan der henvises til en lang række emner og værker, som er af interesse. Det, der imidlertid er mindre fokus på, viden om og beskrivelser af er samspillet mellem organisation, styring og socialt arbejde. Der findes dog forskellige typer af teoriretninger og studier, der italesætter relationen, herunder f.eks. governmentalitystudier, studier af management og dokumentation i socialt arbejde og visse professionsstudier.
Der er endvidere med MOSUL-projektet kommet et bud på hvordan socialt arbejde i samspil med moderne organisationsformer kan forbedres gennem en øget vægt på retlig regulering.

Der er på det mere praktiske plan oparbejdet viden og erfaringer i forbindelse med såvel tidligere som det aktuelle kursus i organisation, herunder f.eks. udvikling af ”organisationscases” (modul 6). Der er udarbejdet papers, som på forskellig måde søger at beskrive og begrebsliggøre relationen mellem organisation og socialt arbejde (eks. Rasmussen). Der kan særligt peges på kobling til og anvendelse af international litteratur i relation til de vidt udbredte NPM-strategier (eks. Healy).
Der er endvidere gennemført praksisstudier, som også inddrager relationen mellem organisation, styring og socialt arbejde (eks. Henriksen).
.

- Der er gennemført en række praksisbesøg. De skal søges inddraget som eksempler, der både inkluderer det sociale arbejde og de organisations- og styringsmæssige forhold
- Det er besluttet at der skal arbejdes med den virtuelle kommune. Bidrag begge veje
- Der kan eventuelt etableres et samarbejde med projekter vedr. innovation
- Der arbejdes løbende med udvikling af tværprofessionel indsats og tværprofessionelle organisationsmodeller.


Forventede resultater:
Udarbejdelse af forskellige former for undervisningsmateriale med særlig relation til modul 6 og eventuelt andre typer af udgivelser
Bidrag til didaktiske refleksioner over undervisningsmateriale og -indhold
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1031/12/14