Forankring og spredning af samarbejdsformer mellem undervisningsfag, LG, studerendes konkrete praktikskoler i organisationen vedr. etablering af øvebaner og refleksioner med både fagligt og tværfagligt fokus

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har sin rod i en anden-ordensdidaktisk tænkning og treklang. Undervisningsfag (naturfagene og et andet fag), LG-fagområdet, studerende og praksis (to konkrete skolegrupper) arbejder tæt sammen om at udvikle studerendes professionelle lærerkompetence med fokus på fagdidaktiske fokusområder (aftales med i projektet) og tværfaglige indholdsområder og arbejdsformer. Praktiklærere får en aktiv rolle i at understøtte både elevers og studerendes læring – projektet understøtter derfor udvikling af en praksisnær læreruddannelsesdidaktik.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2231/07/23

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Skoler, fag og institutioner