Forbedret udnyttelse af akkumuleringstanke i solvarmeanlæg ved anvendelse af vejrprognoser

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Projektet skal undersøge mulighederne for at forbedre udnyttelsen af solvarmeproduktion for Brædstrup Fjernvarme gennem optimering af lagring i akkumuleringstankene. Det forventes at lagringen kan optimeres gennem anvendelser af prognoser for vejrdata. Projektet baserer sig på driftserfaringer og data fra Brædstrup Fjernvarmes solvarme pilotprojekt.
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato01/11/1401/09/16