Forebyggelse af forråelse i socialt arbejde – en undersøgelse af socialrådgivere i Syddanmark

Projektdetaljer

Beskrivelse

Tiden er inde til at stille skarpt på kerneværdiener i socialt arbejde, som retssikkerhed, etik og trivsel. Et forskningsstudie fra 2022 har påvist, at knap hver fjerde borger der henvender sig til Borgerrådgiveren føler sig forrået i mødet med det sociale system. Men hvorfor forråder socialrådgiverne? – hvad forstår de ved forråelse og hvordan forebygges og afhjælpes det bedst muligt i praksis såvel som på velfærdsuddannelserne? Disse spørgsmål søges afdækket gennem et mixed methods projektdesign; kvalitative interview med socialrådgivere og ledere samt en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af socialrådgivere i Region Syddanmark.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2331/12/24