Forebyggelse af genindlæggelser af ældre pt.

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet ønsker at skabe viden om betydningen af sociale faktorer samt den kommunale hjemmesygepleje/hjemmepleje og borgerens oplevelser i forhold til uhensigtsmæssige genindlæggelser efter korttidsindlæggelser.

  Forskningsspørgsmålene vil blive besvaret gennem et mixed method forskningsdesign – to registerstudier og en kvalitativ undersøgelse - som er organiseret i tre delstudier.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato23/03/1530/06/17

  Emneord

  • sociale kompetencer
  • sociale faktorers betydning
  • forebyggelse
  • genindlæggelser
  • kvalitativ metode
  • inerview
  • sygepleje
  • ældre medicinske patient
  • kvantitativ metode
  • registerundersøgelse

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.