Forekomst af muskel-sene forandringer hos 100 patienter med hoftedysplasi før og et år efter periacetabular osteotomi

 • Jacobsen, Julie Sandell (Projektdeltager)
 • Mechlenburg, Inger (Projektdeltager)
 • Søballe, Kjeld (Projektdeltager)
 • Thorborg, Kristian (Projektdeltager)
 • Hölmich, Per (Projektdeltager)
 • Jakobsen, Stig Storgaard (Projektdeltager)
 • Bolvig, Lars (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund
Hoftedysplasi er en invaliderende lidelse, der rammer unge personer fra 15-års alderen. Lidelsen er forbundet med daglige smerter og reduceret aktivitetsniveau og behandles ofte kirurgisk. Blandt 13 % af patienterne ses kroniske smerter og reduceret funktionsevne 4-12 år efter kirurgisk behandling. Dette i en sådan grad, at den kirurgiske behandling vurderes fejlslåen. Det vurderes, at muskel-sene forandringer spiller en rolle for patienternes smerteoplevelse, og at disse i tillæg kan have en væsentlig betydning for patienternes funktionsevne.

Ved hoftedysplasi fremstår hofteledskålen afladet og skråtstillet med utilstrækkelig dække af lårbenshovedet. Den manglende støtte af lårbenshovedet er forbundet med forøget hofteinstabilitet med betydelig kraftbelastning på hofteleddet og de lednære muskler. De lednære muskler er sammen med ledlæbe og ledkapsel i stand til at øge den dynamiske stabilisering af lårbenshovedet i det in-stabile og dysplastiske hofteled. Stabiliteten i hofteleddet sikres yderligere af andre hoftemuskler, som sammen med iliopsoas består af hoftens abduktorer og adduktorer. Forandringer af muskler og sener ved hoftedysplasi er normalt forekommende, og forandringer af iliopsoassenen er blevet identificeret blandt 19 % af patienterne ved hjælp af hofteartroskopi.

Muskel-sene forandringer hos sportsaktive personer med længerevarende lyskesmerte er blevet identificeret ved clinical entity approach, men forekomst og betydning af muskel-sene forandringer er hidtil ikke undersøgt systematisk hos patienter med hoftedysplasi.

Formål
Formålet med dette projekt er at undersøge forekomst af muskel-sene forandringer i hofteregionen hos patienter med hoftedysplasi før og et år efter ledbevarende hoftekirurgi. Endvidere, at undersøge association mellem muskel-sene forandringer, funktionsevne, muskelstyrke og fysisk aktivitet.

Materiale og metode

Design
Prospektivt kohorte studie af 100 patienter med symptomatisk og radiologisk verificeret hoftedysplasi med et års follow-up.

Inklusionsprocedure
Patienter diagnosticeret med hoftedysplasi, og som er henvist til kirurgi rekrutteres konsekutivt fra Ortopædkirurgisk hofteambulatorium på Aarhus Universitetshospital ud fra specifikke in- og eksklusionskriterier. Diagnosen stilles ved en forudgående røntgenoptagelse.

Kliniske målinger
Alle patienter gennemgår en baseline måling samt en follow-up måling 1 år efter PAO. Under begge målinger undersøges muskel-sene forandringer, isometrisk muskelstyrke, fysisk aktivitetsniveau og selv-rapporterede mål for smerte og funktionsevne.

Muskel-sene forandringer
Muskel-sene forandringer undersøges billeddiagnostisk ved ultralydsskanning af hofte og lyske og registreres som billedmæssige forandringer. En standardiseret klinisk undersøgelsesmetode gennemføres endvidere for at identificere smerte relateret til muskel-sene forandringer i kliniske enheder. Metoden indeholder en række smerte og provokationstest, som omfatter anatomisk palpation, muskelaktivering og passiv muskel stræk.

Isometrisk muskelstyrke
Der gennemføres en standardiseret metode til måling af isometrisk muskelstyrke i hoftefleksion, hofteabduktion, hofteadduktion og hofteekstension ved brug af et dynamometer. Under hver test vurderer patienten smerte ved numerisk rang skala (NRS) fra 0-10.

Fysisk aktivitetsniveau
Fysisk aktivitet måles på kategorierne hvile, stand, gang, trappegang, rejse sig fra siddende, cykling og løb ved accelerometre.

Selv-rapporterede mål
Funktionsevne og associerede problemer ved hoftedysplasi måles ved The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS).

Reliabilitet af test-batteri
Der gennemføres et interrater reliabilitets studie for at undersøge reliabiliteten af de standardiserede procedurer til måling af muskel-sene forandringer og isometrisk muskelstyrke. Yderligere gennemføres et intrarater og interrater reliabilitets studie for at undersøge reliabiliteten af den standardiserede ultralydsundersøgelse.

Perspektivering
Effekten af ledbevarende kirurgi til behandling af symptomatisk hoftedysplasi er veldokumenteret, men blandt 13 % af patienterne ses kroniske smerter og reduceret funktionsevne 4-12 år efter kirurgi. Med resultater fra aktuelle projekt er det muligt at kortlægge forekomst af muskel-sene forandringer, samt afgøre om muskel-sene forandringer påvirker smerter og funktionsevne negativt. Viser projektet, at der er en negativ sammenhæng mellem forekomst af muskel-sene forandringer og funktionsevne kan clinical entity approach anvendes som en hurtig og billig screeningsmetode til at identificere patienter med reduceret funktionsevne og muskel-sene forandringer. Yderligere, er det muligt at afprøve om en specifik træningsintervention, der fokuserer på at normalisere muskel-sene forandringer, er relevant før anvendelse af omfattende kirurgi. Blandt personer med muskuloskeletale lidelser i lyske- og bækkenregion har specifikke træningsinterventioner vist en positiv effekt på smerte og funktionsevne.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1431/12/19

Emneord

 • patienter
 • hoftedysplasi
 • muskelstyrke
 • klinisk test
 • selv-rapportering
 • PRO