Format - Cases

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formålet med at lave et format om cases er at udvikle, udvide og kvalificere de måder hvorpå erfaringer, praksisfortællinger og eksempler indgår i undervisningen. Tanken er at koblingen mellem viden og erfaret praksis (cases) gøres til genstand for kritisk refleksion på en måde, hvor der blandt både studerende, undervisere og forskere er:
  Stor opmærksomhed på og nysgerrighed efter at opsøge, udforske og erfare forskellige aspekter af praksis
  Kritisk refleksion over, hvilke former for viden case-studier kan bidrage til
  Kritisk refleksion over, hvornår og hvordan denne viden kan være relevant i andre sammenhænge
  Didaktiske refleksioner over, hvordan egnede cases kan udvælges eller konstrueres på baggrund af relevant viden med henblik på brug i uddannelsessammenhæng

  Case-formatet kan bruges som ramme for disse ambitioner og kan understøtte uddannelsen af reflekterende praktikere, der tager stilling til, hvilken slags viden de har med at gøre, og hvordan de bruger den. Formatet vil både have fokus på cases som en videnskabelig metode til at skabe viden (case-studier) og cases som en didaktisk metode der kan bruges i formidlingen af viden. Ikke mindst vil case-formatet kunne bruges til at fokusere på forbindelsen mellem disse to måder at forstå cases på. Fx er det relevant at diskutere, hvornår og på hvilke måder det er okay at lave tre case-studier om til én fiktiv case til brug i undervisningen.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato09/05/1401/10/17

  Emneord

  • casestudie
  • cases som didaktik
  • praksisfortællinger
  • cases som performance
  • videngrundlag
  • genrebestemt viden