Formativ feedback: Systemteoretisk genbeskrivelse og empirisk undersøgelse af formativ feedback i folkeskolens 7. klasser: Ph.d. projekt

  • Lukassen, Niels Bech (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt præsenterer en teoretisk og empirisk undersøgelse af formativ feedback i folkeskolen. Emnet for afhandlingen er formativ evaluering med opmærksomheden rettet mod de potentialer, feedback har for at øge elevens løbende udbytte af undervisningen. Som synonym foremnet anvendes igennem undersøgelsen begrebet formativ feedback, både for den skriftligefremstillings skyld, men også for at understrege, at formativ evaluering er en forudsætning forfeedback, og at feedback er et kernebegreb i formativ evaluering. Begreber som feedback og evaluering giver for mange associationer til test og eksamen. Denne afhandling handler om formativfeedback, hvis formål ikke er at kontrollere og dokumentere elevernes udbytte efter endt undervisning. Derimod har formativ feedback til hensigt at fremme elevernes muligheder for at læremere og bedre – og dette imens de lærer, hvilket betyder, at feedback knyttes til undervisningensinteraktion. Den formative feedback kendetegnes i denne afhandling som god kommunikationmellem lærer og elev eller elev og elev, der skal tilvejebringe information om elevers løbendeudbytte af undervisningen. Formålet er, at både elever og lærere kan følge elevens fremskridt tæt og sammen vurdere kvaliteten af disse. Et sådant perspektiv medfører ligeledes en mulighed for, at eleverne kan konstruere en egen indsigt eller et metablik for denne progression – hvilket jeg i afhandlingen betegner som selvreguleret læring.
Kort titelFormativ feedback
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1512/10/18

Emneord

  • folkeskolen
  • formativ feedback