Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet udvikler viden om, hvilken betydning formgivning, deling og genanvendelse af formater har for kontekstsensitivitet, udviklingsbasering og indholdsdimensionen i undervisningen i VIAs professionsuddannelser.
Projektet har fokus på formaternes produktive aspekt, som vedrører udfordringer forbundet med selve det at formgive og dele didaktisk praksis - og spørgsmålet om, hvad der skal til, for at et format kan formgives og deles med henblik på genanvendelse i en kontekstsensitiv og udviklingsbaseret praksis. Ligeledes undersøges det receptive aspekt af formattænkningen, når der udvikles viden om, hvilken betydning genanvendelse af formaterne har for undervisningen.
Ved at beskæftige sig med disse kerneområder i den professionsdidaktiske praksis, som potentielt kan blive udfordret af formattænkningen, er hensigten at kvalificere og vidensbasere anvendelse og udvikling af formater, at bidrage til undervisernes professionelle udvikling og til udvikling af generel professions-didaktiske viden.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/08/1731/12/19

Emneord

  • uddannelse
  • innovativ undervisning
  • professionsdidaktik
  • blended learning
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • pædagogisk praksis