Formidlingskasser til Kongernes Jelling Nationalmuseet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet skal være med til at udvikle aktiviteter og små forløb i museernes uformelle læringsrum. Forløbene skal åbne muligheder for, at pædagoger og lærere selv kan sætte aktiviteter i gang i et før- under- og efter-perspektiv
Projektet skal konkret udvikle en prototype på en didaktisk model for arbejdet med formidlingskasser til de 3-8-årige. Kassetænkningen skal tager afsæt i, at leg, krop og sanser er centrale i læring og udvikling hos børn i dagtilbud og indskoling.
Ideerne i kassen er opbygget som en udvidelse af museets formidling og har fokus på bevægelse, leg og udnyttelse af det uformelle læringsrum på museet. Kasserne indeholder en kort beskrivelse af legen med tilhørende enkle rekvisitter. Ideerne i kasserne er beskrevet så den besøgende lærer/pædagog selv kan foretage aktiviteterne med klassen. Kasserne skal stå til fri afbenyttelse af besøgende institutioner og familier.
Projektet er et samarbejde mellem Kongernes Jelling og HistorieLab programmet Pædagogisk Kulturlaboratorium, lokale skoler og institutioner.
Inspirationen til projektet udspringer af erfaringer i flere undervisningsforløb med studerende på pædagoguddannelsen i Jelling (UCL).
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1801/09/18

Emneord

  • Børn og unge
  • dagtilbud 3-5 år
  • indskolingen
  • kulturarvsformidling
  • museer
  • uformelle miljøer
  • læring på museer
  • pædagoguddannelsen