Forretningsmodeller og fremtidsudsigter for det danske podcast-marked

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil gennemføre den første større videnskabelige undersøgelse af forretningsmodeller og fremtidsudsigter for podcastmarkedet inden for det danske sprogområde. Der er tale om en kombineret kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af, hvordan markedet ser ud, og hvilke økonomiske muligheder aktørerne (ikke) ser, samt potentielt hvordan brugerne kan forestille sig at støtte podcasts økonomisk.
Med dette projekt vil vi derfor – på baggrund af en kortlægning af de eksisterende for- retningsmodeller på det danske podcastmarked og af kvalitative interviews med aktø- rer i branchen – afdække og diskutere forretningsmodellernes fordele, ulemper og ikke mindst fremtidsudsigter. Vi ønsker derudover også at undersøge brugernes betalingsvil- lighed og derved finde ud af, hvilke retninger podcastproducenter og -distributører kan gå i for at gøres deres podcasts rentable.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/2031/01/22