Projektdetaljer

Beskrivelse

Når teknologiforståelse som ny faglighed og et nyt dannelsesfelt introduceres i skolen (Forsøgsfaget teknologiforståelse i folkeskolen), kræver det, at der er lærere som har undervisningskompetence i fagligheden og som har teknologiforståelse, som en del af deres grundlæggende lærerfaglighed og dannelse. På læreruddannelsen skal de studerende således både selv dannes og udvikle kompetencer til at undervise. Med udgangspunkt i en forståelse af både faglighed og dannelse som vigtige elementer af uddannelsen af fremtidens lærere, undersøges teknologiforståelsesfagligheden som et element i undervisningen i faget Lærerens Grundfaglighed, der i sig selv er et alment dannende fag med grundlæggende, klassisk didaktisk og pædagogisk teori. Det er således de lærerstuderende og deres dannelse i forhold til digitale teknologier, der undersøges.

Lægmandssprog

Forsøget tager udgangspunkt undervisningen på et af læreruddannelsens 1. Årgangs hold, der blev undervist i teknologiforståelse som en del af undervisningen i Lærerens Grundfaglighed. Det udvalgte modul var Lærer I Skolen, som er en introduktion til skolen i samfundet, lærerprofessionalitet og undervisningspraksis. Undervisningen i forsøget skulle både leve op til kravene i de almindelige kompetenceområder for modulet og til elementer af teknologiforståelsesfagligheden, som blev udvalgt undervejs. Da der ved forsøgets start ikke eksisterende en praksis med undervisning i teknologiforståelse som et alment dannende element i Lærerens Grundfaglighed (LG), har det her beskrevne forsøg haft karakter af et interventionsstudie, der taget udgangspunkt i Research through Design

Nøgleresultater

Eksempler på de studerendes møde med teknologiens umiddelbare egenskaber, gennem et brugerinterface og deres møde med de bagvedliggende strukturer i form af et programmeringsinterface, der til sammen bidrager til den studerendes digitale dannelse. Artiklen belyser alment dannende elementer af teknologiforståelse i en læreruddannelseskontekst og diskuterer teknologiforståelse som potentiel bro mellem dannelsesteori og praksis
Kort titelForsøg med teknologiforståelse som en del af lærerens grundfaglighed
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/2131/12/21

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning