Forskning og Udviklingsprogrammet Inklusion

Projektdetaljer

Beskrivelse

Programmets genstandsfelt er inklusion forstået som alle menneskers mulighed for at deltage i fællesskaber, der understøtter udvikling, læring og medborgerskab i et livslangt perspektiv.
Denne forståelse indebærer i praksis, at inkluderende fællesskaber handler om alle og ses som en almen og grundlæggende opgave for professions-udøvelsen.
I programmet og dets videnproduktion er der fokus på den kompleksitet og de dilemmaer, som arbejdet med inklusion indebærer, og det undersøges endvidere, hvordan denne kompleksitet kan håndteres af de professionelle.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/16 → …

Emneord

  • inklusion
  • forskning og udvikling
  • Professionsudvikling
  • professionsuddannelse