Forsknings – og innovationsnetværket Ældreliv

Projektdetaljer

Beskrivelse

Indledning:
Aldring og ældre er et generelt voksende fokusområde. Væsentlige årsager til dette, er den demografiske udvikling med et stadigt stigende antal ældre, som blandt andet på grund af den teknologiske og medicinske udvikling nu og fremadrettet vil leve længere. En del af de ældre vil således leve langt længere end tidligere med kroniske lidelser.

Forskningsnetværket Ældreliv:
I efteråret 2013 blev forskningsnetværket Ældreliv etableret med de formål at:
• samle eksisterende projektaktiviteter og resultater
• igangsætte nye og innovative projektaktiviteter både interne, eksterne, nationale og internationale.
• formidle projektaktiviteter og resultater internt i UCSJ og eksternt ved konferencer og i form af publikationer.
• Opbygge nye tværgående netværk på tværs af faggrupper, geografier, organisationer mv samt udbygge eksisterende netværk.
• rette projekter indad i uddannelserne og udad til/med praksis og øvrige samarbejdspartnere og interessenter.
• sikre en arbejdsform, der skaber synergi mellem projekter og uddannelser i UCSJ, herunder ved at fokusere på inddragelse af studerende på bachelor, master og PhD niveau.

Medarbejdere og aktiviteter i Ældreliv
Personerne i Ældreliv har siden starten bestået af en tovholder samt en tværfagligt sammensat gruppe af ressourcepersoner fra hhv. Sygeplejerskeuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen og Ergoterapeutuddannelsen.
Ældreliv vil med tiden komme til at bestå af en kerne af personer samt personer, der i afgrænsede perioder deltager i konkrete aktiviteter, så som forskningsværksteder, innovationsforløb samt formidlings og videndelingsseminarer, hvor genstandsfeltet i sidstnævnte fx kan være uddannelsespraksis og professionspraksis.
Eksempler på aktuelle aktiviteter
Aktiviteterne har indtil nu drejet sig om generel ajourføring på ældreområdet ud fra en sundhedsfaglig vinkel. Oplæg om nyeste viden fx indenfor ”telemedicin” og ”brugerinddragelse” samt kvalificering af projektideer har været fokus for møderne. Herudover, har udvikling af undervisning været et tema.
Personer i Ældreliv har fungeret som forskningsmedarbejdere i projekter fx EU projektet PROGRESS 2Wards Helathy Ageing som blev afsluttet i december 2013. Medvirken i dette projekt har betydet, at ressourcepersoner sammen med en forsker fra FI både har inddraget og vejledt BA studerende, publiceret artikel, præsenteret ved to EU konferencer samt ved to nationale konferencer.

Vidensformidling og videndeling er centralt i Ældreliv, hvilket blandt andet afspejles i en frit tilgængelig database på UCSJ’s N:drev hvor fx inspirationsmateriale til undervisningsbrug, rapporter, artikler mv fra møder i Ældreliv er placeret.

Typer af aktiviteter i fremtiden:
• Kerneaktiviteter med udviklings-, videndelings- og kompetenceudviklende fokus, herunder forskningsværksteder (med opstart primo 2014).
• Afgrænsede periodebestemte aktiviteter og projekter fx innovationsforløb
• Projekter ”på tværs” af faggrupper og netværk
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato28/08/1331/12/15

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • MOOG om ældreliv

    Poulsen, D. V.

    01/10/1301/04/15

    Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation