Forsknings- og udviklingsprojektet ”MUVIN – DK”

  • Mogensen, Finn Riiskjær (Projektdeltager)
  • Schnack, Karsten (Projektdeltager)
  • Breiting, Søren (Projektdeltager)
  • Nielsen, Kirsten (Projektdeltager)
  • Hedegaard, Kristian (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

MUVIN er en forkortelse af Miljøundervisning i Norden, som var et indsatsområde under Nordisk Ministerråd siden 1992. Grundtankerne i MUVIN ligger i forlængelse af idéer, der er udviklet vedrørende miljøundervisningens samfundsmæssige og kulturelle indhold. På denne baggrund har udviklingsarbejdet i de deltagende MUVIN-klasser skullet fokusere på interessekonflikter i udnyttelsen af naturresurser, samt etiske og æstetiske aspekter heraf. Især i Danmark har MUVIN-projektet fået et ganske betydeligt omfang i sin 2. fase takket været støtte og opbakning fra det danske undervisningsministerium. Her har ikke mindst undervisningsminister Ole Vig Jensens indsats for opprioriteringen af "det grønne islæt" i uddannelserne udmøntet sig i støtte til MUVIN-projektet. Der har således ialt deltaget næsten 100 skoler og gymnasier i MUVIN-projektet i Danmark, heraf langt de fleste i 2. fase
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/08/9415/08/98