Forsknings- og udviklingssatsningen: Undervisning og professionsdidaktik ved Institut for pædagoguddannelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet satsningen at, at skabe ny og mere systematisk tilvejebragt viden om pædagoguddannelse, hvilket omfatter en øget videnbasering af uddannelsen og videnbaserede løsninger på centrale uddannelsesmæssige udfordringer. Denne satsninger bidrager til viden cirkulation i spændet ml. forskning-uddannelse-praksis (videntrekanten).

Indsatsområder
1.Etablering af et professionsdidaktisk miljø på pædagoguddannelsen på KP
Miljø opbygning, netværk o.lign. for aktører der er optaget og/eller involveret i undersøgelse, udvikling, realisering af undervisning og uddannelse i regi af pædagogprofessionen.

2.Igangsættelse af forsknings- og udviklingsprojekter på pædagoguddannelsen og KP
Der adresser undervisnings- uddannelsesmæssige udfordringer. Eksempelvis: Pædagog som frontløber. Et forsknings- udviklings- og uddannelsesprojekt; Studerendes læse- og skrivefærdigheder.

3.Kvalificere, understøtte og videnbasere undervisnings- og uddannelsestiltag og projekter på PU
Videnbasering, understøttelse, følgeforskning ift. realisering af PUs strategier (målbillede for mere og bedre undervisning). Eksempelvis: Træne-øve prioriteringen.
Kort titelundervisning og professionsdidaktik
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/2101/08/25