Projektdetaljer

Beskrivelse

VIA University College har sammen med Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet og VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd fået en bevilling fra Bevica Fonden i perioden 2018-2020 til at oprette et forskningscenter for handicap og beskæftigelse. I denne periode har vi fokus på bevægelseshandicap og undersøger spørgsmålet:

Hvilke faktorer og mekanismer udgør barrierer for integration på arbejdsmarkedet for mennesker med bevægelseshandicap, og hvordan kan situationen forbedres?

I projektet anvender vi en unik integreret arbejdsmarkedsforståelse til at finde ny viden om mennesker med bevægelseshandicap (udbudssiden), arbejdsgiverne (efterspørgselssiden) og beskæftigelsessystemet (matchningssiden). Dette gøres via metodetriangulering af både surveys blandt alle aktørerne, interviews og casestudier. Herudover vil vi i forskningscenteret integrere forskning og praksis med henblik på at finde nye, effektive redskaber til at forbedre beskæftigelsessituationen for mennesker med bevægelseshandicap. Dette gør vi helt konkret i innovationsværksteder, der vil fungere som et mødested imellem projektets stakeholdere, som skal medvirke til at finde og afprøve nye og effektive redskaber til at forbedre arbejdsmarkedssituationen for mennesker med bevægelseshandicap.
Kort titelFHB
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/1831/12/24

Samarbejdspartnere

  • VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Projektpartner)
  • Aalborg Universitet (Projektpartner) (leder)

Emneord

  • arbejdsmarked
  • handicap
  • Jobcentre
  • Arbejdsgivere
  • informationsasymmetri

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.