Forskningscirkel Forberedende Grunduddannelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningscirklens intentioner og formål er at opnå indsigt i den verden og hverdag, der foregår på
FGU institutionerne og at dele viden fra forskning, efteruddannelsesforløb og professions-praksis,
for herved at skabe viden, der kommer alle parter til gode.
- Forskningscirklen undersøger og udforsker de muligheder og problematikker den nye FGU uddannelsesorganisering åbner for.
- Forskningscirklen leverer ikke løsninger og handleanvisninger til professionspraksis.
- Forskningscirklen udvikler et sammenhængende videngrundlag i samarbejde med det pædagogiske personale på FGU, der kan åbne for nye perspektiver på problemforståelser og handlemuligheder.
Kort titelFGU Forskningscirkel
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/05/20 → …

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv