Forskningscirklen ”En borger – En plan”. Et samarbejde mellem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Odense Kommunes beskæftigelsesforvaltning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningscirkler er en metode, hvor forskellige fagligheder mødes og undersøger egen praksis med afsæt i en fælles defineret problemstilling. Forskningscirklen er undersøgende i sin form og fungerer som mødested mellem forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden. Målet med forskningscirkler er at udvikle indsigt og ny viden hos både forskere og praktikere og kan være en vej til udvikling og kvalificering af deltagernes praksisfelter. I denne forskningscirkel har der været fokus på de udfordringer og dilemmaer der kan opstå i arbejdet med komplekse borgerforløb.

Lægmandssprog

Som en del af indsatsen for at styrke samarbejdet mellem UCL og Odense Kommune har der i 2019 været nedsat en forskningscirkel, der tog udgangspunkt i den udfordring det er, at koordinere komplekse borgerforløb. Forskningscirklen har undersøgt og udforsket nogle af de dilemmaer, der opstår i komplekse borgerforløb og har taget afsæt i følgende fælles problemstilling: ”Hvordan kan vi udvikle viden om og metoder til koordinering og samarbejde, der tager afsæt i borgerens problemstillinger og behov?”
Deltagerne i forskningscirklen “En borger - en plan” repræsenterer tilsammen en bred vifte af forskellige vidensområder, hvilket har beriget og nuanceret drøftelserne og arbejdet i cirklen. Deltagerne kom henholdsvis fra forskningafdelingen og socialrådgiveruddannelsen ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune.

Nøgleresultater

Undervejs i arbejdet med forskningscirklen blev der udarbejdet casemateriale med afsæt i konkrete, anonymiserede borgerforløb til brug i undervisningen på socialrådgiveruddannelsen i UCL og materialet har ligeledes dannet afsæt for analyser og diskussioner i cirklen. Som opsamling på forskningscirklens arbejde bliver der udarbejdet en folder med anbefalinger til fokuspunkter i arbejdet med komplekse borgerforløb.
Kort titelEn borger – En plan
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/1931/12/19

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • Uddannelse, professioner og erhverv