Forskningscirkler – en metode til at understøtte praktikvejlederes professionelle læring

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Vi redegør indledningsvist for praktikken i pædagoguddannelsen, herunder praktikvejledning og giver et indblik i forskning på området. Herefter præsenterer vi en model for professionel læring udviklet af Clarke og Hollingsworth, som præsenterer centrale domæner og medierende faktorer for professionel læring. Vi har en særlig opmærksomhed på den medierende faktor refleksion. Der mangler viden om praktikvejlederes professionelle læring, og vi giver indblik i hvorfor vi ønsker at undersøge hvordan metoden forskningscirkler kan bidrage til praktikvejlederes professionelle læring. Vi er inspireret af begrebet educative mentoring ift. praktikvejledernes professionelles læring ift. at understøttelse af de studerende læring. Metoden forskningscirkler præsenteres. Dette leder frem projektets forskningsspørgsmål. Herefter følger en beskrivelse af, hvordan forskningsprojektets empiri produceres, det metodiske afsæt samt tidsplan.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1831/12/19

  Emneord

  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • Uddannelse, professioner og erhverv