Forskningsindsats om Teknologi & Innovation i Rødovre Kommune

Projektdetaljer

Beskrivelse

Følgeforskningsprojektet i Rødovre kommune vil i perioden august 2019 til oktober 2022 følge udvikling og kapacitetsopbygning omkring Teknologi og Innovation i forlængelse af partnerskabet mellem Rødovre Kommune og Københavns Professionshøjskole (KP). Formålet med projektet er dels at evaluere praksisforankringen og forandringspotentialet af teknologi og innovationsindsatsen, således at skolerne løbende kan drage nytte af den erfaring og læring, der udvikles i Rødovre. Samtidig vil forskningsindsatsen skabe et solidt vidensgrundlag for justeringer og videre arbejde efter 2022. Forskningsindsatsen vil med sit arbejde indsamle systematisk viden om de måder hvorpå teknologi og innovation virker som fag og dimension ude på skolerne. Det betyder, at forskningen undersøger hvordan satsningen medvirker til at klæde børn og unge på til, gennem deres tid i grundskolen, at blive demokratisk dannede i det 21. århundrede. Forskningsindsatsen tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem KP og Rødovre kommune, således at de endelige undersøgelsesspørgsmål og -design udspringer af konkrete behov og muligheder i praksis.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/1931/10/22