Forskningsprogram Neuro-Psyk

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Rammeaftale:
  Rammeaftale vedrørende forskningssamarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol ISY og Region Hovedstaden repræsenteret ved sektorforskningsinstitutionen UCSF; Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning og tre udvalgte hospitalsafdelinger i RegionH; Neurologisk Afdeling Nordsjællands Hospital, Psykiatrisk Center Glostrup - Neurocenteret Rigshospitalet.
  Rammeaftalen er overordnet og indeholder tre fælles parallelt udviklede forskningsprojekter, som på nuværende tidspunkt hver har en tentativ titel. Hvert projekt defineres som kliniske interventionsprojekter (RCT) indbygget EEX-Act principperne, som er Early initiation, Exercise, Activation – patientaktivering, hvor der bruges ensartede og fælles effektparametre og målemetoder samt patienters perspektiv.

  Projekttitler:
  i) Livsstilsændring og medicin adhærence hos patienter med apopleksi (Neurologisk afd. Nordsjællands Hospital – docent Dorthe Overgaard ISY medvirker). Phd stud Jacob M Lillhult start 0109 2918
  ii) Ændring og fastholdelse af sundhedsadfærd (kost, rygning, alkohol og bevægelse) gennem udvikling og implementering af ideer til sundhedsfremme på tværs af sektorgrænser) (Psykiatrisk Center Glostrup – docent Lone Schou ISY medvirker). Phd stud Nicolaj Jersild Holm start 0109 2018
  iii) Forebyggelse af overvægt blandt patienter med skader i centralnervesystemet (Neurocentret RH – docent Lone Schou ISY medvirker).
  Helle Schnor Post doc-ansat - psykiatriprojekter.

  Forskningsmiljø på ISY:
  Fokus på forskningsindholdet samt de anvendte metoder vil styrke ISY’s forskningsmiljø og tematikker.
  Opmærksomhedspunkter:
  Nyhedsværdi: Undersøger betydning af tidlig aktivering hos tre grupper af mennesker med kroniske lidelser.

  Gennemførbarhed: Erfaren tværfaglig forskergruppe, der kan performe på højt videnskabeligt niveau
  Samfundsrelevans: Undersøgelserne omfatter store kroniske sygdomsgrupper, der er omkostningstunge
  Organisering: Overordnet koordinator professor Lis Adamsen og styregruppe og projektgrupper nedsat.
  Kort titelNeuro psyk
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/06/1731/08/22