Forskningsprojekt om sammenhængen mellem D-vitamin status og type 2 diabetes og hjertekarsygdom i Grønland

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science