Forskningsværksted om "Udsathed"

 • Skjødt, Ulla (Projektdeltager)
 • Kruse, Ane (Projektdeltager)
 • Nielsen, Anna Sejer (Projektdeltager)
 • Nissen, Asta (Projektdeltager)
 • Petersen, Birthe (Projektdeltager)
 • Gaarskjær, Dorit (Projektdeltager)
 • Krab, Jimmy (Projektdeltager)
 • Wolin, Katrine (Projektdeltager)
 • Willaa, Katrine Cecilie Weiland (Projektdeltager)
 • Aagerup, Lars Christian (Projektdeltager)
 • Basse, Lena (Projektdeltager)
 • Pedersen, Lisbeth (Projektdeltager)
 • Rasmussen, Lise (Projektdeltager)
 • Hoffmann, Martin (Projektdeltager)
 • Rambøl, Morten (Projektdeltager)
 • Sørensen, Nelli Øvre (Projektdeltager)
 • Andersen, Randi Nygård (Projektdeltager)
 • Busch, Sofia Esmann (Projektdeltager)
 • Christensen, Søren (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskning og Innovation på UCSJ arrangerer i samarbejde med RUC forsningsværskedet om "Udsathed". Forskningsværkstedet er et tilbud til undervisere og ansatte på UCSJ, der arbejder med forsknings- og udviklingsprojekter, en lektorkvalificering eller som går med tankerne om at skrive en ph.d.-afhandling.
På Forskningsværkstedet vil forskere og kolleger bidrage med input, feedback og konstruktiv kritik i forhold deltagernes egne projekter. Der bliver arbejdet med at kvalificere projektarbejdets forskellige faser; fra projektdesign og præcisering af problemstilling over videnskabelig metode, analyse og fortolkning til skriftlig formidling og skrivning. Der vil også blive arbejdet med forskerroller, positioner i feltet og konkrete muligheder for publicering. Forskningsværkstederne er således inspirationsrum og opkvalificering i ét.
I forskningsværkstedet om ”Udsathed” arbejdes der med sparring og præsentation af projekterne med fokus på dilemmaer og udfordringer, der opstår i projektforløbet. I værkstedet er der desuden oplæg om metode og metodologi af de erfarne forskere, der er tilknyttet værkstedet.
Temaerne i dette værksted kan være perspektiver som f.eks:

- social ulighed
- inklusion og eksklusion af borgere med særlige behov i institutioner – f.eks.
skoler, børneinstitutioner boinstitutioner for handicappede og på
arbejdspladser omsorgssvigt på børne-, unge og ældreområdet

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/09/1331/12/15

Emneord

 • social inklusion
 • udsatte unge
 • anbragte unge
 • udsatte børn
 • anbragte børn
 • socialt udsatte
 • herunder ældre
 • social eksklusion
 • udviklingshæmmede