Forskrifter for god praksis ved udvikling og forskning indenfor radiografi

  • Debess, Jeanne Elisabeth (Projektdeltager)
  • Thomassen, Preben (Projektdeltager)
  • Merstrand, Inge (Projektdeltager)
  • Samsøe, Birgitte Lindvang (Projektdeltager)
  • Degn, Birthe (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Resumé Forskrifter for god praksis ved udvikling og forskning indenfor radiografi

Baggrund
I arbejde med udvikling og forskning skal både de personer, som deltager i projekter ved feks at bidrage med informationer om egne oplevelser, sikres beskyttelse; men også de personer, der udfører udviklings- og forskningsprojekter, skal beskyttes; ligesom organisationer, som giver adgang til data, skal sikres beskyttelse.
Der er mange og forskellige overvejelser at gøre sig, både før et projekt startes, undervejs i et projekt og inden et projekt formidles eller evt. publiceres, for at leve op til etiske standarder.

”Problemformulering”
Udarbejdelse af retningslinjer for god praksis ved udvikling og forskning indenfor radiografi.

Formål
Formålet er at hjælpe den enkelte radiograf til at vurdere de overordnede aspekter i et projekt, så projektet kan forsvares; at praksis før, under og efter et projekts gennemførelse er etisk acceptabel. Det kan være aktuelt, når radiografer selv arbejder med udvikling og/eller forskning, når radiografer deltager i andres udviklingsarbejde og forskning eller det kan være, når radiografer skal vurdere andres resultater og eventuelt inddrage disse i egen praksis.

Metode
En gruppe med forskellig tilknytning til udvikling og forskning indenfor radiografi nedsættes af FRD. Gruppen arbejder med formulering af retningslinjer, der kan opfylde formålet, på baggrund af litteraturstudier og granskning af gældende lovgivning samt studier af andre faggruppers retningslinjer for udviklings- og forskningsarbejde. Udkastet til retningslinjerne kommenteres af en forsker med kompetence indenfor videnskabsetik og kommentarerne indarbejdes i skriftet (dette sidste er for nuværende i gang, men ikke færdigt).

Konklusion
Retningslinjer for god praksis ved udvikling og forskning indenfor radiografi kan udtrykkes således, at der samlet skal leves op til god praksis set fra tre perspektiver: det etiske perspektiv, det juridiske perspektiv samt det videnskabelige perspektiv.
Retningslinjerne lægges på FRDs hjemmeside, når de er udarbejdet (forventet januar 2012), så de er let tilgængelige. FRD nedsætter en gruppe, der skal holde retningslinjerne a jour.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/03/1015/08/11

Emneord

  • radiografuddannelsen
  • forskningsetik
  • videnskabsetik