Forumteater vejen til refleksiv praksislæring

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udviklingsprojekt omkring hvordan Forumteater kan være en didaktisk tilgang for refleksiv praksislæring. Med fokus på en kropsfænomenologiske tilgang både teoretisk og praktisk. Vi har haft fokus på at forumteater som didaktisk værktøj, skal træne den enkelte i at handle i forlængelse af den viden hun/han opnår ved at anskue noget udefra (som tilskuer), og den refleksive opmærksomhed man som betragter har tilegnet sig. Det er en form for læring, der også tager hensyn til perspektivskift og skal træne klassen (fællesskabet) i at være et tanke- og handlefællesskab, hvor vi med hjælp fra hinanden finder frem til løsninger eller indkredsninger på et problem. Vi afprøver og afsøger i fællesskab. Vi indlever, udlever og nuancerer vores blik på os selv, hinanden og de andre, så vi kommer tættere på det fælles bedste.
Det var netop Augusto Boals intention med Forumteater at skabe stærke autonome og selvforvaltende fællesskaber, så at magten i et samfund succesfuldt kunne decentraliseres og forvaltes af folket. Hele ideen med at udvikle forumteater som et pædagogisk værktøj, er at frisætte den enkelte og folket (som bevægelse), generobrer sin autonomi og tage ansvar for den virkelighed der udspiller sig omkring en. Fra at være en passiv betragter rolle (offerrolle) til at blive en aktiv betragter der kan handle og netop derfor kobler refleksiviteten på det man anskuer.

Det har været i samarbejde med de studerende på læreruddannelsen, religionsholdet 2018/19 og Dorte Westmark, at vi har arbejdet os frem til en form eller et læringsdesign, hvor vi opøver evnen til indlevelse, udlevelse, perspektivskift og handlekraft i et associativt handle og tanke fællesskab.
Kort titelForumteater
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1814/12/18