Forvaltning og digital beslutningsstøtte. En diskussion af kunstig intelligens og algoritmisk profilering i det kommunale beskæftigelsesområde

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forvaltningsbeslutninger vil fremadrettet sandsynligvis blive understøttet og automatiseret ved hjælp af kunstig intelligens og algoritmisk profilering. Algoritmisk profilering er i en indladende fase i den offentlige sektor. Derfor adresserede vi dette forskningsmæssigt. Vi tog udgangspunk i et fungerende projekt i en forvaltning. Vi ved fra den private sektor, at algoritmerne allerede har forandret en stor del af den virkelighed. Vi nåede frem til at algoritmisk profilering udfordrer et helt grundlæggende krav om gennemsigtighed til offentlige myndigheder. De krav skal sikre, at de kan efterses og stilles til ansvar for beslutninger. Gennemsigtighed skal sikre, at borgere og offentlighed kan se myndighederne efter i sømmene og stille dem til ansvar for deres handlinger. Det gælder eksempelvis borgerens ret til indsigt i beslutningsgrundlaget (aktindsigt), så borgeren får mulighed for at klage over beslutningen, hvis grundlaget forekommer forkert. Det gælder også myndighedernes begrundelsespligt til at formulere begrundelser på en måde, som muliggør en tilsynsmyndighed at efterprøve rigtighed af en afgørelse
Kort titelForvaltning, ledelse, beslutningsstøtte og kunstig intelligens
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato20/08/2015/02/22