FPL-projektet (Faglig Pædagogisk Ledelse i ungdomsuddannelserne)

  • Lund, Lea (Projektleder)
  • Brinch Tomsen, Mette (Projektleder)
  • Kjærsholm Boie, Mette Alma (Projektleder)
  • Andersen, Mathilde (Projektleder)
  • Hjortskov Larsen, Anders (Projektdeltager)
  • Gislev Kjærsgaard, Tom (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet Faglig Pædagogisk Ledelse (FPL-projektet) er at styrke den faglig-pædagogiske ledelse ved at udvikle et feedbackkoncept til videreudvikling af de kendte MUS-og GRUS-samtaler. Feedbackkonceptet skal være baseret på valid data om lærernes undervisningspraksis, både kvalitativt og kvantitativt, samt være tilrettelagt på en sådan måde, at der sker den bedst mulige forankring på de deltagende skoler. Endvidere skal de konkrete redskaber og teknikker, der afprøves på skolerne i FPL-projektet, være af en sådan karakter, at det er muligt at pege på, hvordan feedbackkoncepterne kan implementeres bredt på øvrige gymnasieskoler.

FPL-projektet skal løse seks delopgaver:

Udvikling af konceptet for de faglig-pædagogiske dele af to hovedtemaer; MUS- og GRUS samtaler.

Afholdelse af opstartsmøder med de udvalgte, deltagende skoler og STUK.
Fælles kursusaktiviteter, både i opstarten og løbende, for de deltagende skolers ledere.

Individuel støtte til at udvikle og iværksætte og gennemføre ledelsesudvikling på de 19 skoler med udgangspunkt i skolernes udviklingskapacitet.

Løbende formidling af relevant viden om projektet, både internt til de deltagende skoler og eksternt, sektorrettet, fx gennem ”gå-hjem-aktiviteter”, videoer, nyhedsbreve mv.

Evaluering af FPL-projektet med anbefalinger til udbredelse af initiativerne til hele sektoren.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1831/10/19