Fra teori til praksis: udvikling af en kommunikationsstrategi for DEFF

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udvikling af en kommunikationsstrategi for programområdet Nye Institutioner
(NI) under Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek - har været et ønske om fra NIs side, som nyetableret programgruppe i DEFF, at få udviklet og effektueret en understøttende struktur for en konstruktiv dialog med praksis. Formålet har følgelig været at få indsamlet viden om interessenternes viden om og ønsker til udviklingen i DEFF og parallelt hermed at arbejde for en forankring af NI i vore interessenters praksis – og i DEFF.
Udgangspunktet for vores undersøgelsesspørgsmål var i forlængelse heraf - på baggrund af indsamling af empiriske data - at udføre en behovs- og kommunikationsanalyse. Analysen blev udført med baggrund i et fokusgruppeinterview med bibliotekarer og undervisere fra professionshøjskoler, det almene gymnasium, handelsskoler og tekniske skoler. Endelig blev der foretaget individuelle interviews med studierektorer og biblioteksledere. For at skabe en mere nuanceret besvarelse af vores undersøgelsesspørgsmål fra For at skabe en mere nuanceret besvarelse af vores undersøgelsesspørgsmål fra behovs- og kommunikationsanalyseni blev der i juni måned 2008 gennemført et fokusgruppeinterview med udvalgte centralt placerede informanter fra DEFFsekretariatet. I oktober måned blev der tilligeafholdt en workshop for indbudte interessenter herunder biblioteksledere, uddannelseschefer og gymnasierektorer, bibliotekarer og undervisere, hvor resultaterne fra behovs- og kommunikationsanalysen blev fremlagt, diskuteret og perspektiveret.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/0808/09/09

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (Projektpartner)

Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • kommunikation
  • udvikling
  • kommunkationsstrategi

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.