Projektdetaljer

Beskrivelse

Den forberedende grunduddannelse (FGU) - startede 1. august 2019.

FGU erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, f.eks. produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (Egu), almen vok-senuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervis-ning for voksne (OBU) for unge under 25 år.

Den nye uddannelse er således tænkt som et tilbud til unge under 25 år, der har brug for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller til at få et arbejde.

Uddannelsen tager udgangspunkt i produktionsskolernes særlige pædagogik kombineret med de almenfaglige elementer fra VUC.

Vi ønsker ikke i dette projekt at undersøge bredden og diversiteten af alle de unge, som gemmer sig bag den meget brede målgruppe i forhold til FGU’en.

Forskningsprojektet sigter mod at undersøge hvem de unge, der visiteres og enten ikke møder op eller hurtigt falder ud af Den Forberedende Grunduddannelse, er.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2031/12/21

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • Uddannelse, professioner og erhverv