Fremfærd Børn – styrket samarbejde med forældre til flygtningebørn og andre nyankommne børn

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der er langt større forventninger til og krav om forældresamarbejde i dag end for 20 år siden. Men forståelsen af de opgaver og det fælles ansvar, der er forbundet med forældresamarbejdet, hviler også på kulturelle og institutionaliserede værdier og praksisser, der for mange flygtningefamilier ikke er velkendte og ”naturlige”. Endvidere fremstår disse værdier og praksisser som selvfølgelige og ”naturaliserede” for mange pædagoger og lærere, i en sådan grad at det først er i mødet med flygtningefamilier og andre familier med minoritetsbaggrund, at de oplever, at deres vante praksis ikke er tilstrækkelig. De oplever, at de har brug for flere eller andre værktøjer og metoder for at lykkes med dialogen og samarbejdet.
For at skabe grobund for et godt forældresamarbejde med flygtningeforældre er det i konsortiets optik nødvendigt med øgede kompetencer i interkulturel pædagogik, kommunikation og en mestring af det, man kan kalde for forældresamarbejdets didaktik. Ligesom med al anden pædagogisk praksis handler tilrettelæggelsen af forældresamarbejdet også om at målsætte, udvælge indhold og organiseringsform, samt kunne evaluere og justere på sin praksis. Det er kompetencer, der skal integreres i den enkeltes praksis men det er også kompetencer, som skal have en organisatorisk forankring og det kræver ledelse. Det er ikke tilstrækkeligt, at den enkelte dagplejer, pædagogmedhjælper, pædagogiske assistent, pædagog eller lærer har relevant viden og kompetencer, hvis ikke dagplejen, daginstitutionen eller skolen som helhed italesætter og prioriterer opgaven, drøfter pædagogiske målsætninger, værdier og etik.
Aktiviteterne i projekt Fremfærd har til formål:
•at give praktikerne adgang til viden, redskaber og metoder der kan udvikle forældresamarbejdet med flygtningefamilier gennem udvikling af et inspirationsmateriale og værktøjskasse, som gøres nemt tilgængeligt
•at udvikle dagtilbud og skolers didaktiske og pædagogiske handlerepertoire i relation til konkret pædagogisk praksis vedr. forældresamarbejde med flygtningefamilier gennem kompetenceudviklings-forløb for både praktikere og ledelse
•at understøtte kompetenceudvikling af såvel kommende som nuværende pædagoger, dagplejere, lærere m.fl. dels gennem inddragelse af metodekommoden på grund- efter og videreuddannelser, samt løbende udbud af kompetenceudviklingstiltag herunder fyraftensmøder, workshops, kurser, samt PD-modulet Forældresamarbejde i dagtilbud og skole.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/1631/12/17

Publikation

  • 3 Indlæg i netbaserede medier
Åben adgang
Fil
Åben adgang
Fil
7 Downloads (Pure)
Åben adgang
Fil
8 Downloads (Pure)