Fremme af evalueringskultur i folkeskolen

Projektdetaljer

Beskrivelse

2006-2010 Projektleder på evalueringsprojektet Fremme af evalueringskultur i folkeskolen. JCVU/VIA skal i et konsortium producere materialer og test til en portal på Internettet drevet af Skolestyrelsen. JCVUs/VIAs andel er ca. 14 mio. kr., og jeg koordinerede i perioden løbende mellem 100-150 projektmedarbejdere, og ledede forskningstilknytningen på projektet. Portalen henvender sig til både lærere og skoleledere, elever, forældre og det kommunale niveau. Portalen har fire hovedområder:
1. Generel vejledning om evalueringskultur i folkeskolen
2. Vejledning om evalueringsredskaber til brug i folkeskolen
3. Fagspecifikke inspirationsmaterialer. 23 Fag/områder skal beskrives udførligt fra forskellige faglige vinkler.
4. Nationale tests – 12 i alt på udvalgte fagområder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/0620/08/11

Emneord

  • folkeskolen

Projekter

Den pædagogiske anvendelse af De nationale test - pilotprojekt i dansk og engelsk

Kjærgaard, H. W. & Haaning, V. J.

01/08/1130/06/12

Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation