Fremtidens fritidspædagogik – eksperimenter og leg med rammer, muligheder og aktiviteter i klubregi

Projektdetaljer

Beskrivelse

BUPL-udviklingsprojektet vil give ansatte på Sct. Georgsgården Børne og Ungdomscenter mulighed for, at undersøge, udvikle og afprøve pædagogisk tilrettelagte aktiviteter med udgangspunkt i institutionens nye fysiske rammer og med det formål, at besvare hvordan fremtidens fritidspædagogiske tilbud kan se ud. Projektet vil anlægge sig et skarpt blik for, hvordan man fremadrettet kan arbejde med koblingen mellem byudvikling, det pædagogiske institutionstilbud og inkluderende rum for brugerne samt for grupper af byens borgere, der ikke ellers benytter sig af fritidspædagogiske tilbud. Det er projektets tese, at fritidspædagogik der virker, kræver forståelse for hvordan de fysiske rammer kan anvendes, er forankret i en stærk pædagogisk-didaktisk tilgang og en forstærket opmærksomhed rettet mod institutionens omgivelser og nærområde.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2320/12/24

Samarbejdspartnere

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • fritidspædagogik
  • legende tilgange
  • didaktikudvikling i praksis
  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • læringslaboratorie
  • aktionseksperimenter
  • aktionslæring
  • Børn og unge
  • Æstetik, design og medier