Fremtidens skole - et bud på en ny type lærings- og kompetencemiljø

  • Thestrup, Klaus (Projektdeltager)
  • Skånstrøm, Lasse (Projektdeltager)
  • Andersen, Ulrik With (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Visionen med Fremtidens skole er at skabe en radikalt ny model for folkeskolen, der i hele sit anlæg bryder med den eksisterende folkeskoles hardware og fagskematik til fordel for et praktisk og projektbaseret læringsmiljø. Et læringsmiljø, hvor kreativitet, innovation og entreprenørskab indgår som integrerede elementer i værkstedsaktiviteter og kulturproduktioner, og hvor skolens praktiske grundlag og arbejdsdeling sigter mod at inkludere børn med forskellige forudsætninger og potentialer i dynamiske praksisfællesskaber.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/1101/01/12

Emneord

  • læring
  • fremtidens skole
  • det åbne laboratorium
  • det eksperimenterende fællesskab
  • den deltagende pædagog