Fremtidens Sygepleje

Projektdetaljer

Beskrivelse

Større forskning og udviklingsprojekt hvor man søger at besvare det store spørgsmål - Hvorledes kan vi bedst uddanne til fremtidens sygepleje? - Dette belyses ud fra flere perspektiver. Kliniske sygeplejersker, Undervisere, der ses på teoretisk grundlag anvendt i sygeplejerskeuddannelsen mm.
UCL er sammen med en lang række andre aktører involveret i et netværk omkring projektet ”Fremtidens Sygepleje” der er ledt af Bente Hoeck og Charlotte Delmar.
Projektet omhandler sygeplejens vidensgrundlag og er en undersøgelse af sygeplejefagets fremtidige teoretiske ramme. Der anvendes i dag mange former for teori i sygepleje. Spørgsmålet er, hvilke teorier sygeplejefaget bedst forankres i, når det skal komme fremtidens patienter og pårørende til gode.
Fokus for projektet er hvilke teorier der skal indgå i sygeplejerskeuddannelsen og hvilke teorier, der skal udvikles for at imødekomme patienternes, borgernes og pårørendes behov og med det formål at skabe et sammen-hængende vidensgrundlag for sygepleje.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/1931/12/20