Fremtidssikring af det almene boligbyggeri

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet samler boligselskaberne i Horsens kommune og omegn omkring en fælles energirenoveringsstrategi for at fremtidssikre det almene boligbyggeri.
Gennem samarbejdsaftaler med boligselskaberne inviteres de med til at udvikle en fælles energirenoveringsstrategi ved at deltage i workshop med alle interessenterne, udvikle en fælles forståelse for målet samt deltage i udviklingen af strategien bl.a. ved at stille en screening af potentielle byggerier samt delage i en faseopdelt plan for implementering.
Gennem workshops og fælles forsøgsprojekter er projektidéen at samle boligselskaberne i Horsens sammen med kommunen og de øvrige interessenter for at skabe fælles mål og dele viden. Dermed opnås en renoveringsstrategi for boligsektoren i Horsens og understøtter dermed kommunens mål om at være bæredygtig i 2035 på baggrund af klimarådets anbefalinger.
Projektets resultater skal udmunde i konkrete planer for helhedsbaseret renoveringer der tager fat i sociale, miljømæssige såvel som økonomiske faktorer.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/12 → …

Emneord

  • livscyklusvurdering
  • brugerinddragelse
  • bæredygtigt byggeri
  • bæredygtighed