Friland, lokalsamfundet, der udfordrer sig selv på gældsfrihed, bæredygtighed, at drive selvstændig virksomhed og at være selvbygger, hvilken betydning får de vilkår for forældrenes deltagelse i forældresamarbejdet og børnenes deltagelse i dagtilbud og skole.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet tager udgangspunkt i lokalsamfund, der udfordrer sig selv på bæredygtighed, gældsfrihed, drive selvstændig virksomhed lokalt og på at være selvbyggere, for at finde ud af hvilken betydning ovennævnte vilkår får for forældrenes involvering i dagtilbud og skole? Og hvilken betydning disse opvækstvilkår har for børnenes deltagelse i dagtilbud og skole?

Jeg har været tovholder på udviklingen af studentervæksthus ved Campus Randers og projekt Entreprenørskab i VIAs uddannelser og i den sammenhæng, har jeg samarbejdet med selvbyggerlandsbyen Friland ved Feldballe på Djursland. Stifter af Friland og Frilænderen Lars Keller, som har været med til at formulere værdigrundlaget for selvbyggerlandsbyen, er tilknyttet Studentervæksthuset ved Campus Randers, og han
er en del af vores netværk. Friland er ekspanderet gennem tre faser af udbygninger over 18 år og rummer nu 44 familier, der er etableret tilsvarende mange virksomheder lokalt, de fleste af dem med en forretningsmodel, der skaber værdier på områder af bæredygtighed. De 44 familier har forskellige begrundelser for at investere deres liv 1:1 i dette sociale eksperiment, som så tydeligt adskiller sig fra det øvrige samfund, men fælles for flere frilænder er et ønske om at få mere tid til at involvere sig lokalt og bruge kræfter i det civile samfund. Flere nævner også ønsket om at fordybe sig i særlige interesser, som ikke nødvendigvis er profitable på et marked. Friheden udnyttes til innovation. Læs mere her http://www.friland.org

Forskningsmæssigt har jeg erfaring med forskellige typer af livshistoriske interview, hvor jeg bl.a. har været med til genskrive Socialrådgivernes professionshistorie ud fra en Bourdieu inspireret analyse, hvor jeg forsøgte at identificere brud mellem informanternes position og de valg informanterne har truffet for at få en mere præcis viden om de strategier Socialrådgivere anvendte for at blive i professionen. Jeg tænker, det er oplagt at orientere sig den vej metodisk, når jeg vil undersøge, hvordan bestemte vilkår får betydning for forældrenes involvering og børnenes deltagelse. Analysemæssigt er jeg eksempelvis inspireret af Dr. Rebecca Fakoussa ”Entrepreneurial Transistions in Family Business, an Organic Model”, Hvor familiedrevet virksomheder gentænkes i en moderne kontekst.
Ambitionen er at dele resultaterne via artikler til projekt Entrenørskab i VIAs
uddannelser, 3E-Konference og i Studentervæksthusregi.
Kort titelSocial innovation, Friland
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato02/01/2030/12/21

Emneord

  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • entreprenørskab
  • social innovation
  • bæredygtighed