Fritidsjobbet som læringsarena gennem studenterdreven aktivering i undervisningen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med udbredelsen af Refleksiv Praksislæring er fokus styrket ift. de dialektiske forhold mellem forskellige læringsarenaer og spændingen mellem formaliseret og ikke-formaliseret læring (Professionshøjskolen UCN, 2020). Forskningen i RPL peger dog på, at såvel uddannelsesinstitutioner, undervisere og studerende kan have svært ved at relatere til og inddrage aktiviteter uden for de formaliserede læringsarenaer som stud¬ierelevante (Danske Professionshøjskoler, 2018), hvorved læringssyn og didaktik til stadighed domineres af mere traditionelle opfattelser af hvilke læringsarenaer, der har betydning for de studerendes læringsveje.

Formålet med projektet er at udforske muligheder for at bygge bro mellem de studierelevante aktiviteter, som de studerende engagerer sig i i fritiden, og den formaliserede undervisning. Projektet tager afsæt i de studerendes studiejob, fritidsjob, frivillige arbejde og fritidsinteresser, fordi det er nærliggende eksempler på studierelevante aktiviteter uden for undervisningen. I projektbeskrivelsen anvender vi ’fritidsjob’ som en samlende betegnelse for de forskellige engagementer de studerende beskæftiger sig med i fritiden.

Fritidsjobbet er af flere årsager en slags ’blind passager’ i forhold til den formaliserede undervisning. Det er på trods af, at jobbet ved siden af studiet spiller en stor rolle i mange studerendes liv – både i forhold til praktiske forhold (såsom behovet for at supplere SU’en) og som en kilde til praksisbaserede erfaringer og viden, udvikling af personlige kompetencer, netnærksopbygning og karriereudvikling mm. Vi ser fritidsjobbet som et forskningsmæssigt underbelyst område og i læringspraksis en læringsarena med et uudnyttet potentiale. Derfor stiller vi følgende overordnede undersøgelsesspørgsmål:

Hvordan kan fritidsjob og andre studierelevante engagementer i fritiden inddrages i undervisningen, så det opleves som fagligt og undervisningsmæssigt relevant?

Undersøgelsens design ønsker vi gennemsyres af projektets overordnede didaktiske og læringsmæssige afsæt i RPL, med et særligt fokus på, at de studerende indddrages for selvstændigt at udtænke, udvikle og afprøve læringsaktiviteter. Dette har en række metodiske konsekvenser, som uddybes senere. Vores hypotese er, at dette dobbelte loop mellem projektets teoretiske afsæt og undersøgelsesfelt med projektets design og metodiske tilgang vil styrke og præcisere projektets resultater.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/2231/03/24