From Solid to Liquid in English Language Education - An intersectional approach to intercultural competence in a Danish lower secondary school context

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet har fokus på lærer fortolkninger af kulturdimensionen, og på at udfordre praksisser i klasserummet med afsæt i kritisk sprogpædagogik og interkulturel kompetence. Det er et aktionsforskningsprojekt og lærerne har eksperimenteret med viden om sociale kategoriseringer og repræsentationer i arbejdet med kritisk diskursanalyse af andetgørelse i forbindelse med multimodalt tekstarbejde.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/02/1318/03/16

  Emneord

  • dannelse
  • kompetenceudvikling
  • professionsdidaktik
  • didaktik
  • aktionslæring
  • læreprocesser