Funktionelle PE-rør med gavnlig biofilm til nedbrydning af materiale-monomerer i drikkevandssystemet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil begrænse forekomsten af materiale-monomerer
i drikkevandssystemet, så forbrugerne ikke udsættes for de
miljøfremmede stoffer. Dette skal ske gennem 1) udvikling
og test af innovative og funktionelle PE-rørprodukter, 2)
udvikling af en Best Practice-protokol for optimeret
idriftsættelse af PE-rør, 3) frembringelse af ny viden om
biofilms gavnlige evne til at nedbryde materiale-monomerer
og andre organiske mikroforureninger som fx pesticider,
samt 4) udbredelse af ny viden herom bredt i vandbranchen.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/11/2031/12/23

Emneord

  • Byggeri, miljø og energi
  • biofilm
  • nedbrydning af materiale