Funktionelle PE-rør med gavnlig biofilm til nedbrydning af materiale-monomerer i drikkevandssystemet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil begrænse forekomsten af materiale-monomerer
i drikkevandssystemet, så forbrugerne ikke udsættes for de
miljøfremmede stoffer. Dette skal ske gennem 1) udvikling
og test af innovative og funktionelle PE-rørprodukter, 2)
udvikling af en Best Practice-protokol for optimeret
idriftsættelse af PE-rør, 3) frembringelse af ny viden om
biofilms gavnlige evne til at nedbryde materiale-monomerer
og andre organiske mikroforureninger som fx pesticider,
samt 4) udbredelse af ny viden herom bredt i vandbranchen.

Lægmandssprog

Undersøgelser af gavnlige biofilm i drikkevandssystemet.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/05/2131/12/24

Samarbejdspartnere

  • TREFOR Vand (leder)
  • Aarhus Vand A/S
  • Teknologisk Institut
  • Nordisk Wavin A/S

Emneord

  • Byggeri, miljø og energi
  • biofilm
  • nedbrydning af materiale

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.