Fysisk aktivitet i dagtilbud for fysisk og psykisk handicappede

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at 1) udvikle, 2) implementere og 3) evaluere målrettede fysiske aktiviteter til unge voksne med fysiske og psykiske handicap med henblik på at fremme sundheden og forebygge overvægt og livsstilsrelaterede sygdomme. Projektet er et samarbejde mellem Aktivitets- og samværstilbuddet i Hjørring Kommune og Fysioterapeutuddannelsen UCN.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/1731/12/18