Fysisk aktivitet i fællesskaber, livskvalitet og autismespektrumforstyrrelse

  • Nørgaard, Aske Glindvad (Projektdeltager)
  • Sand, Merete (Projektdeltager)
  • Olesen, Søren Gytz (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I dette projekt afprøves en ny pædagogisk tilgang til autismepædagogikken med baggrund i subjektvidenskab og praksisfællesskaber, som alternativ til de medicinske og habiliteringsorienterede tilgange (jf. Mørck & Gustafson). Formålet er at fokusere på en pædagogik hvor brugernes deltagelse i fællesskaber, dannelse af relationer og udvikling af livskvalitet er de væsentligste elementer - fremfor en kompenserende pædagogik, der er behandlingsfokuseret og udspringer af viden fra den naturvidenskabelige del af psykologien (Mesibov et al.). Det er målsætningen at udvikle denne pædagogik i samarbejde med praktikere og brugere i idrætsundervisningen ved Autismecenter Nord-Bo og derfra beskrive en pædagogisk tilgang, som rækker ind i undervisningen på specialiseringen; special- og socialpædagogik på pædagoguddannelsen og i fremtidig kursusvirksomhed ved UCN.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/10/1431/12/15

Emneord

  • idræt
  • autisme
  • autisme
  • fysisk aktivitet
  • fællesskaber
  • livskvalitet
  • didaktik