Fysisk træning med en psykomotorisk tilgang - et vigtigt led i sundhedsfremme

 • Flammild, Manja (Projektdeltager)
 • Andersson, Sanne Rossing (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger krydsfeltet mellem fagene sundhed & pædagogik og fysisk træning på psykomotorikuddannelsen med det formål at
- At undersøge koblingen mellem de to fag
- At skabe tydelighed omkring den psykomotoriske tilgang i fysisk træning med udgangspunkt i faget fysisk træning på uddannelsen

Målet med projektet er at udvikle undervisningsmateriale til brug på uddannelsen samt evt. af faggruppen.

Projektets resultat er et kompendium som tager tager teoretisk afsæt i forskellige sundhedsbegreber, hvorefter disse sættes i relation til den psykomotoriske tilgang i fysisk træning.

Kompendiet beskriver psykomotoriske terapeuters tilgang til sundhed i fysisk træning. Samtidig viser materialet, hvordan fysisk træning som fag læner sig op ad det brede og positive sundhedsbegreb.

Materialet er relevant for psykomotorikstuderende samt psykomotoriske terapeuter der arbejder med fysisk træning i praksis.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1231/12/12

Emneord

 • afspændingspædagogik
 • Psykomotorisk metode
 • fysisk aktivitet
 • fysisk træning
 • forebyggelse
 • sundhedsfremme
 • psykomotorik
 • sundhedsbegreber
 • empowerment
 • psykomotorisk træning
 • det brede positive sundhedsbegreb
 • kropsbevidsthed
 • kroppen
 • kropslig læring
 • bevægelse
 • didaktik
 • målgruppen
 • metodevalg
 • overvejelser