Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund
I foråret 2020 blev det internationale samfund ramt af en pandemi, som i Danmark førte til nedlukning af hele samfundet, inklusiv de pædagogiske institutioner. Efter en måneds karantæne beredte det danske samfund sig på en kontrolleret genåbning. Som led i indsatsen mod corona blev der dog taget en række generelle tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand. For daginstitutionerne betød den gradvise genåbning, at forældre, børn og det pædagogiske personale måtte indstille sig på at følge en række stramme retningslinjer udstukket af Sundhedsstyrelsen. Projektet baserer sig på et feltarbejde, der ved brug af deltagerobservation og interview, følger genåbningen af 2 århusianske dagtilbud ovenpå covid-19 med særlig fokus på pædagogernes arbejde og erfaringer samt betydningen af de helt ændrede rammer for pædagogikken, børnenes trivsel samt relationer mellem børn og voksne i vuggestuen.
Endvidere genbesøges institutionerne et år senere (forår 2021) og der udarbejdes en online spørgeskemaundersøgelse, som udsendes til pædagoger i hele landet.

Forskningsspørgsmål
Hvordan påvirker de stramme retningslinjer dagtilbuddene skal følge ifm genåbning af samfundet det pædagogiske arbejde og børnenes generelle trivsel – og hvad kan vi lære af de erfaringer som gøres?

Forventede resultater
Udvikling og afprøvning af nye organiseringer og rutiner i dagtilbuddet.
Gentænkning af pædagogiske selvfølgeligheder.
Ændrede handle- og deltagelsesmuligheder som følge af bedre normeringer og ny organisering
Viden om små gruppers betydning for børns trivsel.

Genstandsfelt
Det dagtilbudspædagogiske arbejde og samarbejde med forældre og børn.

Samarbejdspartnere
Hanne Hede Jørgensen, lektor, ph.d-studerende, VIA UC
DI Lærkereden, Viby J
Børnehuset Rundhøj, Aarhus V
DII Skovkanten, Viby
studerende:
Marie Nør
Rasmus Henningsen
Sille Søndergaard Vinther
Kort titelCorona-projekt
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato16/04/2015/04/22

Samarbejdspartnere

  • Studerende ved VIA University College
  • Daginstitutionen Lærkereden, Viby J
  • Børnegården Rundhøj, Højbjerg
  • Den Integrerede Institution Skovkanten, Aarhus
  • Forsk.center Pædagogik og dannelse (leder)

Emneord

  • daginstitutioner

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.