Gendering ICT in everyday life

 • Tufte, Birgitte (Projektdeltager)
 • Christensen, Ole (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Professionshøjskolen UCC indgår i et nordisk forskningsprojekt, hvor det er hensigten at undersøge, hvordan børn og forældre bruger medier, med særlig fokus på computeren, i familien, og med interesse for, om der er kønsforskelle. Endvidere vil der også blive lagt vægt på, i hvilket omfang forældrenes holdninger til medier har betydning for familiens – især børnenes – tilgang til og kompetencer i forhold til mediebrug.

  Projektet er et samarbejde mellem Norge, Sverige og Danmark. I Norge er der tale om institutionen SIFO (Statens Institut for Forbruksforskning), i Sverige Göteborg Universitet, i Danmark CBS (Copenhagen Business School) og Professionshøjskolen UCC.

  Der er lavet en spørgeskemaundersøgelse af 6. klasse-elevers mediebrug,. På grundlag af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen er der udvalgt en række familier, som besøges af forskerne i perioden efteråret 2010 - foråret 2012. Alle familier besøges seks gange i perioden.

  Ved familiebesøgene foretages interviews, observationer og setttings. Alle familier har samtidig fået udleveret et videokamera, som familierne bruger til at fortælle om deres mediebrug.

  Der er tale om et tværinstitutionelt, komparativt projekt, der bruger såvel kvantitative som kvalitative metoder i den hensigt at komme frem til ny viden om nordiske familiers holdning til og brug af medier.

  Projektets data vil i løbet af 2012 blive bearbejdet og analyseret, og der vil løbende blive holdt seminarer – såvel internt i forskergruppen – som eksternt i forhold til bl.a. lærere, der måtte være interesserede i at indhente viden om, hvordan børns og voksnes mediebrug og – præferencer ser ud i dag. Ligeledes vil der løbende blive udgivet artikler, og projektet forventes afsluttet med en større konference i 2012.

  Fra Professionshøjskolen UCC deltager Ole Christensen.

  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/1001/08/12