Generalised Joint Hypermobility, knee hypermobility and knee pain – Epidemiology and knee health profile

Projektdetaljer

Beskrivelse

Grundet livslange ændringer i belastning af knæleddet og en forøget risiko for knæskader, repræsenterer individer med Generalised Joint Hypermobility og samtidig knæhypermobilitet formentlig en gruppe med knæsmerte, hvorfor det er vigtigt at kortlægge prævalens og sværhedsgrad af knæsmerter og symptomer hos denne population. Da traumatiske knæskader er anset som prædiktor for udvikling af knæartrose, er det plausibelt at Generalised Joint Hypermobility med samtidig knæhypermobilitet er en risikofaktor for knæartrose.

Udformning af profiler af knæfunktion og knærelateret livskvalitet for individer med Generalised Joint Hypermobility, knæ hypermobilitet og knæsmerte – sammenlignet med en kontrolgruppe – er første skridt på vejen mod målrettede interventioner.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1601/01/18