#GenfortælGenforeningen - udvikling af uddannelsesmateriale om Genforeningsjubilæet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udvikling af uddannelsesmateriale i anledning af Genforeningsjubilæet 2020.

Projekt #GenfortælGenforeningen er en uddannelses- og udviklingsprojekt med fokus på Genforeningen 2020, og består af
• Undervisningsmateriale til danske elever, mellemtrin
• Prøvehandling i uge 20, 2020 med elever fra Møllehøjskolen, Viborg og Tønning, DE
• Workshoptilbud til skoler i Viborg kommune ifb. Med ANIMOK og Viborg Animationsfestival

Formål
Formålet med projektet er at give danske børn i Viborg en bevidsthed og en fælles fortælling om genforeningen af Sønderjylland, en vigtigt del af Danmarks historie, kultur og identitet.

Beskrivelse
Projektets mål er udvikling af et unikt undervisningsmateriale, der inspirerer til, hvordan klasser kan arbejde multimodalt temaet genforeningen af Sønderjylland, med særligt fokus på tegning, animation, film og lyd.

Materialet tager udgangspunkt i livsfortællinger fra de danske mindretal. Livsfortællinger fra familier, der er vokset op i grænselandet, og fra de børn, der deltager i projektet.
Det er børnene og deres fortællelyst, som er i fokus og livsfortællinger er en måde at viderebringe historien om sig selv, ens familie, ens hverdag, liv, og et perspektiv på (eller ”fortælles os noget om”) Danmarks historie, kultur og identitet.

Baseret på materialet afholdes et pilotprojekt/prøvehandling i samarbejde med Møllehøjskolen, uge 20, 11-17.maj 2020, som en del af deres deltagelse i det landsdækkende projekt ”Ung Genforening” http://unggenforening.de. Møllehøjskolen får besøg af 75 danske elever fra Tønning skole i Tyskland.

Undervisningsmaterialet vil være digitalt, til fri download og afbenyttelse i den faglige undervisning i dansk, historie, samfundsfag og billedkunst.

Undervisningsmaterialet består af:
• Introduktion til læreren om brug af materialet i undervisningsforløb.
• Afsnit 01: ”Gå på opdagelse i historien”: Historisk gennemgang af genforeningen og jubilæet, folkeafstemningerne og mindretal.
• Afsnit 02: ”Der var en gang…” : 3 Praksisfortællinger: barn, voksen, gammel – interview og fortælling som grundlag for udvalg af emner/historier til undervisningsmaterialet.
• Afsnit 03: ”Tegn historien frem…” : Konkrete opgaver på, hvordan klassen kan arbejde med livsfortællinger i et multimodalt forløb. Animation, tegning, lyd, video, foto mm. Guidelines og struktur for faglige skoleforløb.
• Afsnit 04: ”Materialets faglighed”: Fællesmål, undervisningsplaner, gennemgang af eksisterende læringsmidler.

Undervisningsmaterialet skal først og fremmest udbredes lokalt i Viborg gennem KLC Platformen, men potentielt til hele regionen og rundt i Danmark. Lokalt i Viborg Kommune vil ANIMOK således udbyde workshops, der tager udgangspunkt i undervisningsmaterialet, dette fra september til december 2020, samt have et særligt tematisk filmprogram med kortfilm under Viborg Animationsfestival 2020 i uge 39. Temaet for dette program; ”Genforening”.

Tema
Som et led i regeringens fokus på det dansk-tyske naboskab i 2020 og 100 året for Danmarks genforeningen med Sønderjylland vil projektet gå i dybden med temaet danskhed og dansk mindretal i Tyskland og herunder forståelse for identitet, nationalitet, forskellighed og lighed gennem arbejdet med historiske begivenheder, generationsberetninger og familiefortællinger.

Indsats
Produktionsworkshops for børn og unge i Viborg, workshops for danske børn og unge i Tyskland

Bidrag
Nye forståelser og formidling om det at være dansk mindretal, om identitet, nationalitet, tilhørsforhold til Danmark, forskellighed og lighed med tyske naboer, livet dengang og nu.

Udbytte
Undervisningsmateriale til faglærere i danske skoler
Skolefaglige produktionsworkshops i tegning, animation og film på mellemtrin

Målgruppe
Mellemtrin, 4.-6.klasse, elever i alderen 11-13 år.

Faglighed
Historie, Samfundsfag, Dansk, Billedkunst

Aktivitetsmål
1 prøvehandling i uge 2020 i Viborg - Møllehøjskolen
5 workshops (a 3 dage) i 2020 for skolefagligt personale i Viborg Kommune
1 afvikling af produktionsfilm under ANIMOK i forbindelse med VAF 2020, uge 39

Resultatmål
1 digitalt undervisningsmateriale til faglærere i Samfundsfag, Historie, Dansk og Billedkunst på dansk
5 skolepartnerskaber med danske skoler i Tyskland
5 klasser i mellemtrin i workshop

Styregruppe
Projektet ledes af Jakob Borrits Skov Sabra, The Animation Workshop, VIA University College. Styregruppen består af Ditte Lundsgaard, ANIMOK, Hanne Pedersen, Animated Learning Lab, Kirsten Musgaard, Møllehøjskolen, Thomas Kilsmark, Skoleleder ved Tønning-Træden Friskole, Gunvor Vestergaard, Grænseforeningen, Kirsten Suhr Skovse, Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Samarbejdspartnere
Møllehøjskolen, Viborg, Tønning-Træden Friskole, Brædstrup, KLC Viborg, Grænseforeningen, UNGGenforening 2020, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, ANIMOK, Viborg, Animated Learning Lab, Center for Animation, Visualisering og Digital Fortælling, The Animation Workshop, VIA University College, The Drawing Academy,

Lægmandssprog

Udvikling af uddannelsesmateriale og aktiviteter i anledning af Genforeningsjubilæet 2020

Nøgleresultater

Undervisningsmateriale til faglærere i danske skoler
Skolefaglige produktionsworkshops i tegning, animation og film på mellemtrin
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/1931/12/20

Emneord

  • Æstetik, design og medier
  • workshop
  • lectures