Projektdetaljer

Beskrivelse

Gentle teaching er en Pædagogisk filosofi, et pædagogisk grundsyn, der globalt inspirerer mennesker i samar-bejdet med marginaliserede borgere. Gentle teaching (GT) får som relations baseret pædagogik udfordringer i en tid, hvor der kaldes på evidens baseret best practice. I en tid hvor pædagogisk metode, og pædagogisk refleksion er i højsædet og ikke altid levner anerkendelse for det værensmæssige. I en tid hvor den ansvarlige tilgang i nuet (Lorentzen 2013) sjældent kan gå alene i felten for at overbevise bevilgende myndigheder m.fl. om den rette handling. Der er i det lys brug for at arbejde mere systematisk opsamlende også i f.t. gentle teaching.
Er GT en pædagogisk grundholdning, der støtter den enkeltes stræben efter livskvalitet? Kan dette dokumenteres? Projektet vil gennem sin undersøgelsesmetodik kunne styrke og skærme det emotionelle relations arbejde som er kernen af GT.
Projektet er opstået i det internationale pædagogiske miljø omkring Gentle Teaching International. Her er Universitetet i Gent og HOGent (Be) primus motor i første projekt skitse og ansøgning om EU midler (se bilag 1)
Projektet tager fat i livskvalitetsbegrebet der baserer sig på inklusion, selvbestemmelse, individ perspektiv og respekt, Det sigter mod at beskrive relationen mellem GT og Livskvalitet gennem brug af en logic program model, der systematiserer evalueringen af et tiltag.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato04/02/13 → …