Globally networked learning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøgte gennem analyse af de studerendes skriftlige dokumenter og narrative interviews læringsværdien af et online samarbejde på kort og længere sigt. Undervisningsforløbet var målrettet sygeplejestuderende på 3. semester og handlede om klinisk lederskab i sygepleje. Samtidig tilegnede de studerende sig interkulturelle og virtuelle kompetencer i samarbejde med canadiske studerende ved Georgian College, Barrie, Ontario, Canada. De studerende sammenlignede levevilkår for en udvalgt ældre patientgruppe med en kronisk lidelse og sundhedsvæsenets tilbud til patientgruppen i henholdsvis Canada og Danmark. Projektet indgår i strategien Internationalization at Home. Deltagelse i projektet svarer til 25 ECTS og træder i stedet for det kliniske forudsætningskrav og den teoretiske prøve på 3. semester.

Lægmandssprog


Nøgleresultater

Samarbejdet med canadiske studerende fik betydning for de danske studerendes sygeplejepraksis på både kortere og længere sigt. GNL tydeliggjorde for de studerende værdien af, at sygeplejersker som udgangspunkt forventer, at patienterne har forskellig religion og kulturel baggrund, der gør, at de oplever og agerer forskelligt uanset, om de er i familie, kommer fra samme eller et andet land. Samt at det er nødvendigt at yde sygepleje til hele familien. Sygeplejersken må være undersøgende i mødet og forvente, at førstehåndsindtrykket kan ændres, når relationen mellem patient og sygeplejerske styrkes.
De studerende blev bevidste om grundlæggende sygeplejefaglige værdier som at have øje for hele mennesket og hendes/hans livssituation for at kunne forstå patienten og planlægge plejen til det enkelte menneske. De så værdien i at tale med patienten, så det ikke bliver hen over hovedet på hende/ham. GNL satte en proces i gang, der bidrog til dannelse af mening om, hvad god sygepleje er, og den udvikledes yderligere gennem studier i ind- og udland. Processen har bidraget til studerendes sygeplejefaglige identitet.
GNL fik også betydning for de studerendes uddannelsesforløb, da sammenligningen mellem det canadiske og danske sundhedsvæsen tydeliggjorde værdier og udviklingspotentiale i begge lande. Det gav således grundlag for kritisk refleksion over sygepleje og sundhedsvæsen. Samarbejdet mundede ud i en længerevarende og større skriftlig opgave, hvorved de studerende lærte at strukturere og planlægge efterfølgende opgaver og lærte at håndtere arbejdspresset, så de blev stolte og tilfredse med resultatet. De studerende vurderede at have forbedret både mundtlige og skriftlige engelskkundskaber, samt at det blev lettere at søge og læse engelsksprogede artikler.
Alle otte studerende fik lyst til at studere sygepleje i udlandet. Fire kom af sted og fik en endnu stærkere oplevelse, der modnede dem personligt.
Kort titelGNL
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1731/01/19

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • intercultural nursing
  • nursing education
  • internalization at home